Хумус Aктив / Humus Active

Органиката гарантира на производителите богата и чиста реколта, здрави почви и растения, устойчиви резултати! 

С HUMUS ACTIVE разчитате на: 
 • Подобрен почвен състав и структура;
 • Здрави и силни растения;
 • По-лесно преодоляване на стресови фактори;
 • Високи и устойчиви добиви;
HUMUS ACTIVE съдържа:
 • Комплекс от микроорганизми, които предпазват растенията от патогени;
 • Фитохормони, стимулиращи растежа;
 • Макро- и микро- хранителни елементи: азот, фосфор, калий, калций, сяра, магнезий, цинк, мед, желязо, манган, бор, молибден;
 • Хуминови и фулвокиселини, които отблокират, улесняват и ускоряват усвояването на хранителните елементи;
 • Аминокиселини.
Хранителните елементи  в HUMUS ACTIVE са в естествено хелатирана, лесно и бързо-усвоима за растенията форма, която не позволява тяхното отмиване . Комплексите от микроорганизми, хуминови и фулво киселини подпомагат развитието на кореновата система, стъблата, листата и плодовете на растението, както и всички жизнени процеси в растителния организъм.
Очаквани резултати при използване на Humus Active при зърнено-житни култури:

 • Повишен добив и по-добро качество на продукцията;
 • Стимулиране на растежа;
 • Лесно и бързо преодоляване на стреса;
 • Подобрено усвояване на влаганите хранителни елементи;
 • Подобрени почвени състав и структура.


Изпратете запитване
За консултации и въпроси, можете да разчитате на нашия екип:


Асен Пеев
(главен агроном, мениджър иновации и развитие)
т. 0882816166
a.peev@ekodarpol.bg


Търговски представители:


Диляна Иванова
т. 0882057601
d.ivanova@ekodarpol.bg
Търговски представител за регионите:
Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково.
Георги Петров
т. 0889 98 82 50
g.petrov@ekodarpol.bg
Търговски представител за регионите:
Русе, Добрич, Силистра, Шумен, Варна, Търговище.
Наталия Бушнакова
т. 0888 39 75 55
n.bushnakova@ekodarpol.bg
Търговски представител за регионите:
Бургас, Сливен, Ямбол.
Йордан Иванов
т. 0888 30 48 44
y.ivanov@ekodarpol.bg
Търговски представител за регионите:
Плевен, Враца, Габрово, Монтана, Ловеч и Велико Търново.
АктуалноПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ