Зърнено-житни култури

При използването на Humus Active GRAINS растителните остатъци се разлагат по напълно естествен начин, като се минерализират и превръщат в храна за следващата култура, която ще бъде засята на полето. 

 

Humus Active GRAINS съдържа оптимална комбинация от различни видове полезни микроорганизми и бактерии. Използването на този продукт потиска развитието на почвени патогени и неблагоприятна микрофлора в областта на корените, породени от недоброто угниване на растителните остатъци, особено при почви с ниско съдържание на органично вещество и нарушена микробиална флора. Humus Active GRAINS повишава органичното вещество и плодородието на почвата, освобождава блокираните макро- и микро елементи, подобрявайки структурата ú. Увеличава сорбционния капацитет за задържане на хранителни елементи и подобрява влагозапасеността на почвата.  

 

 

 

 

Какви са ползите от използването на Humus Active GRAINS:   

           *При по-слаби почви повишаването на добите е по-осезаемо.

Какво съдържа Humus Active GRAINS:  

Органична материя (хумусни киселини) минимум 55% от които: 

    • 49% хуминови киселини 

    • 1% фулвокиселини 

    • 5% хумини и улмини

 • множество полезни микроорганизми 

• целулозоразлагащи бактерии – Bacillus megaterium, Streptomyces – abus 

• освобождаващи блокираните макро-, микро- и ултрамикроелементи в почвата – positive rod shaped bacteria от семейство Bacteriaceae 

• азот-фиксиращи бактерии – nitrosomonas, azotobacter, който произвежда органичен азот (N) до 7 кг/дка 

 

Хранителни елементи: 

Азот (N) мин. 0,02% (м/м), Фосфор (P2O5) мин. 0,30% (м/м), Калии (К2О) мин. 0,55% (м/м), Магнезий (MgO) мин. 0,05% (м/м), Калций (CaO) мин. 0,30% (м/м), Желязо (Fe) мин. 450,0 мг/кг, Магнезий (Mn) мин. 15,0 мг/кг,  Цинк (Zn) мин. 3,0 мг/кг, Мед (Cu) мин. 1,0 мг/кг 

Как се прилага Humus Active GRAINS:  

След жътва (прибиране на реколтата) полетата/стърнищата се третират с разтвор на Humus Active GRAINS при температура на почвата над >5˚С и спрямо таблицата по-долу в зависимост от влагозапасеността на почвата, като за най-добър резултат се препоръчва това да става след дъжд с последваща незабавна почвена обработка. 

Третирането задължително трябва да се извършва при почвена влажност 50% или повече (>=50%), вечер – след залез слънце, с пръскачка с постоянно разбъркване на работния разтвор, отвор на дюзи (разпръсквачи) 0,4мм или по-голям (>=0,4 мм) и работно налягане при изпръскване НЕ ПО-ВИСОКО от 5 бара (<=5 bаr.). Веднага след третирането или на следващата сутрин, преди изгрев слънце, трябва да се извърши операция по смесимост на почвата и растителните остатъци (оран при стандартна оранна технология или плитко дисковане 5-8 см, ПРИ БЕЗОРАННА ТЕХНОЛОГИЯ).

Вносител: Екодарпол Болканс 

Произход: Полша


Нагоре