Същност

  Биологичното земеделие е подход за отглеждане на селскостопанска продукция, основан на принципи, целящи устойчивост на екосистемите, добри хранителни стойности и опазване на природните ресурси за следващо поколение. В биологичната система на отглеждане на растения е изключено използването на синтетични минерални торове, пестициди, регулатори и стимулатори на растежа. Застъпeно е съхранение и балансиране на взаимодействията между  растения, животни и почва.

В частност биопроизводството залага на прилагането на превантивни мерки за контрол върху вредители, болести и плевели. Използват се естествени и органични торове. Стремежът е производство на висококачествени и екологично чисти продукти.

Нагоре