Овощни култури

 Органичният течен тор и почвен подобрител "Хумус Актив" спомага за подобряване качеството и повишаване количеството на продукцията. Той възстановява структурата на почвата и освобождава блокираните в нея хранителни вещества. Растенията напредват в развитието си, стимулира се тяхната имунна система, а разходите за продукти за растителна защита намаляват. "Хумус Актив" може да се прилага самостоятелно, а в комбинация с "Плонар Актив" се постигат максимални резултати.

За всеки един от предлаганите продукти, подробна информация ще откриете в раздел "Продукти", а начина, дозата и момента на приложение е различен, спрямо вид и състояние на култура и почва. Обърнете се към търговския ни консултант за вашия регион-точни координати ще намерите в раздел "Контакти".

Примерен план за приложение:

Напролет, с вентилаторна пръскачка, се прилагат 2 л./дка "Хумус Актив", разтворени в 30-50 л. вода. 

Третиранията през вегетацията варират спрямо това дали приложението е чрез капково напояване или не. При наличие на система за капково напояване се правят две почвени подхранвания и две листни, ако няма такава- три листни подхранвания. Дозата на "Хумус Актив" е 2л./дка за почвените и по 0,5л./дка за листните.

Есенната употреба на "Хумус Актив" е с доза 2л/дка, разтворени в 30-50 л. вода. Препоръчителна е последваща обработка в междуредията за по-добра смесимост с почвата. Много е важно, заедно с почвата, да се изпръскат и целите дръвчета.

  "Плонар Актив" е гранулиран органичен тор, който представлява оптимална комбинация от органични съставки. 1 кг. "Плонар Актив" на практика ефективно замества 1 тон оборски тор. 

Той се прилага еднократно за цялата вегетация на растенията в доза 5 кг./дка. С цел по-равномерно разпределение на гранулите в зоната на кореновата система, "Плонар Актив" се внася с есенните плитки обработки, или пролетно. С употребата му количеството на минерални торове се намалява с 30-50%, в зависимост от състоянието на почвата, нейната запасеност с хранителни вещества и потребностите на конкретния вид растение. С нашия партньор "Екодарпол", Ви предлагаме възможност за извършване на почвен анализ в полската ни лаборатория, повече за който ще прочетете в раздел "Услуги".

 

Нагоре