Органично-минералнни торове

Plonar Active Plus PK (Фосфор и Калий)

Брандът органично минерални гранулирани торове Plonar Active разполага с пет готови формулации на торове, разработени  специално за нуждите на почвите в България, след направени многократни анализи на почвените дефицити в различните райони на цялата страна. Продуктът позволяза и направата на индивидуални формулации за всяко конкретно стопанство отново на база почвени анализи и нужди на културите, които предстои да бъдат засяти.

СЪСТАВ:                                                                                                           

Комплекс микроелементи  B, Zn, Fe, Mn, Cu, Mo, Si

СЪДЪРЖА ОЩЕ:

  • Humi active complex – висока концентрация на хуминови киселини, фулвокиселини и структурообразуващ въглерод (C) - спомага хелатирането на макро и микроелементите в почвата, подобрява нейната структура и способства задържането на хранителни елементи в горния почвен слой в лесно усвоима форма;

 

  • Biostim active complex – хранителни субстанции, въглехидрати и въглерод, които спомагат активното развитие на полезната местна микрофлора в почвата;

 

  • Watersave complex – хигроскопични субстанции, които  способстват задържането на по-висока почвена влага, особено полезно при краткотрайни засушавания;

 

  • Fast Mg formula – бързо усвоим магнезий, достъпен веднага след разтваряне на гранулата.

 

  • Натурални минерални добавки P, K, Ca, Mg, S.
  • Натурален комплекс микроелементи B, Zn, Fe, Mn, Cu, Mo, Si.

ЕФЕКТ ВЪРХУ ПОЧВАТА:

-          Съдържащите се органични комплекси повишават усвояването на минералните елементи до 10 пъти;

-          Не предизвиква засоляване на почвата;

-          Физиологично неутралени продукти – не променят почвеното рН, с изключение на продукта HumiCalcMag, който е създаден за неутрализиране на кисели почви;

-          Структурира почвата;

-          Повишава органичната материя в почвата, а от там и способността й да задържа хранителни вещества;

-          Повишава хумусното съдържание;

-          Трайно наторява почвата.

Сподели
 
Нагоре