Органични торове

ПЛОНАР АКТИВ / PLONAR ACTIVE

ПЛОНАР АКТИВ / PLONAR ACTIVE

ПЛОНАР АКТИВ е висококонцентриран гранулиран органичен тор, предназначен за наторяване на всички видове земеделски култури. Той представлява оптимална комбинация от органични съставки, благодарение на които 1кг от него ефективно замества 1 тон оборска тор. Приложим както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие.

СЪСТАВ:ПРИЛОЖЕНИЕ: 


ЕФЕКТ: 


НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: 

Формулата на ПЛОНАР АКТИВ не позволява отмиването на хранителни вещества и спомага за задържането им в обработваемия почвен слой. Благодарение на органичния произход на гранулите и високото им съдържание на хуминови и фулвокиселини, хранителните вещества достигат до корените на растенията в лесноусвоима за тях  форма.

Продължителната употреба на ПЛОНАР АКТИВ води до повишаване на хумусното съдържание в почвата, подобрява нейната структура, както и способността й да задържа вода и хранителни вещества в достъпна за растенията форма. С повишаване съдържанието на органичните вещества в почвата се подобряват и нейните физико-механични и химични свойства (рН, солева концентрация и т.н). При продължителна употреба на продукта уплътнените почви стават по-рохкави, което не позволява прекомерното задържане на вода и подобрява въздушния режим. При песъчливите почви от друга страна, хумусът благоприятства задържането на водата.

 

РЕЗУЛТАТИ: 


Значително повишаване на качеството на крайната продукция и повишаване на добивите при всички видове култури!


 

ВАЖНО!!! ПЛОНАР АКТИВ  е приложим и в органичното земеделие и е абсолютно безвреден за околната среда!

 

Страна на произход: Полша

Дистрибутор: www.ekodarpol.bg

Нагоре