Защо органичните торове на EKODARPOL са най-предпочитани в Полша?

01/02/2017

Лабораторна прецизност в производствения процес и тестове за ефективност на полето гарантират високото качество на продуктите на EKODARPOL 

Проверка на качеството и гарантиране на неговото спазване във всички етапи на производството – това е приоритетна задача на всяка компания, която държи на реномето на своите продукти. Така е и с ЕкоДарПол, която произвежда емблематичните биоторове Плонар Актив и Хумус Актив

Полската компания разполага със собствена модерна микробиологична и химическа лаборатория, съфинансирана от фондове на ЕС. Оборудвана е с най-висококачествена аналитична апаратура. Използва се с цел разработване органичните торове на компанията, както и за гарантиране високо качество на всеки един етап от производството. Изследванията са свързани с подробен анализ на суровините, торовете и подобрителите на почвата, така че всеки един елемент да отговаря на заложените стандарти. 

Ефективността на произведените торове се тества на опитни полета. Първо в лабораторията се извършва анализ на качеството на почвата и при наличие на дисбаланс на макро- и микроелементи, се изготвя програма кои торове и в какви дози да се прилагат, за да се възстанови отново балансът, респективно и плодородието. Продуктите се прилагат според спецификите на заложената програма. Наблюдават се както обработените полета, така и контролни такива. Ефектите от прилагането на торовете се следят и описват стриктно, а след прибиране на реколтата финално се изчисляват. 

Някои от резултатите са повече от впечатляващи. Например, при сорт ягоди Honeoye, един от тестовете доказва повишен добив при ползване на торовете на Ekodarpol с 93% спрямо контролната ненаторявана градина и с 51% по-висок добив спрямо градината, наторявана с NPK торове.

Най-сериозният тест обаче остава личният опит на потребителите. Фактът, че EKODARPOL държи 70% пазарен дял за органичните торове в Полша, е най-сериозното доказателство за качеството на продуктите. 


Нагоре