Лозя

  Органичният течен тор и почвен подобрител "Хумус Актив" спомага за подобряване качеството и повишаване количеството на продукцията. Той възстановява структурата на почвата и освобождава блокираните в нея хранителни вещества. Растенията напредват в развитието си, стимулира се тяхната имунна система, а разходите за продукти за растителна защита намаляват. "Хумус Актив" може да се прилага самостоятелно, а в комбинация с "Плонар Актив" се постигат максимални резултати.

За всеки един от предлаганите продукти, подробна информация ще откриете в раздел "Продукти", а начина, дозата и момента на приложение е различен, спрямо вид и състояние на култура и почва. Обърнете се към търговския ни консултант за вашия регион-точни координати ще намерите в раздел "Контакти".

Примерен план за приложение:

Създаване на ново насаждение: "Хумус Актив" се прилага в доза 2л./дка, разтворени в 30-50л. вода с последваща почвена обработка преди засаждане на лозите.

След това, на всеки 2 седмици, през система за капково напояване, се внасят по 0,5л./дка "Хумус Актив".

"Плонар Актив" е гранулиран органичен тор, който представлява оптимална комбинация от органични съставки. 1 кг. "Плонар Актив" на практика ефективно замества 1 тон оборски тор. 

Той се прилага еднократно за цялата вегетация на растенията в доза 5 кг./дка.  С употребата му количеството на минерални торове се намалява с 30-50%, в зависимост от състоянието на почвата, нейната запасеност с хранителни вещества и потребностите на конкретния вид растение. С нашия партньор "Екодарпол", Ви предлагаме възможност за извършване на почвен анализ в полската ни лаборатория, повече за който ще прочетете в раздел "Услуги".

Основното торене при създаване на ново насаждение, се извършва с 7-10 кг./дка "Плонар Актив" преди да се дискова.

При вече създадено насаждение: Напролет почвено се третира с 2л./дка "Хумус Актив". След това, отново през 2 седмици, чрез капково напояване се влагат по 0,5л./дка.

Напролет, в началото на вегетацията, се внасят 5кг/дка "Плонар Актив", еднократно за целия вегетационен период.

След листопада почвата и растенията се изпръскват с 1%-ов разтвор "Хумус Актив".

Нагоре