Биосертифицирани торове

ХУМУС АКТИВ/ HUMUS ACTIVE

 ХУМУС АКТИВ е високо концентриран течен почвен подобрител, със 100% органичен произход. Иновативен продукт, подходящ както за биологично, така и за конвенционално земеделие. Хумус Актив е „жив“ тор, който има еднвременно действие върху растения и върху почва. В състава си включва:

СЪДЪРЖАНИЕ:

55% хумусни киселини, които са основните съставки на хумуса в почвата:

Бактерии (Azotobacter spp., Nitrosomonas spp., които фиксират атмосферния азот и го превръщат във форма, достъпна за растенията; фотосинтезиращи бактерии и т.н.)

Гъби

Макро- и микрохранителни елементи:

 Съставките на органичния тор са в лесна и БЪРЗО УСВОИМА ЗА РАСТЕНИЯТА ФОРМА, която не позволява тяхното отмиване.

 ПРИЛОЖЕНИЕ:

 ЕФЕКТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ХУМУС АКТИВ/HUMUS ACTIVE:

   През последните десетилетия конвенционалното земеделие силно влошава почвената структура, чрез засилената употреба само на минерални торове, пестициди и увеличаване на механизацията в производството.  Повърхностните обработваеми слоеве са силно ерозирали, с намалено хумусно съдържание, обезструктурени, с нарушен воден и въздушен режим, в следствие на което се завишава нуждата от по-високи торови норми без това да увеличава добивите. От друга страна химизацията в растениевъдството се отразява негативно върху имунитета на растенията, което ги прави по-податливи към нападение от болести и неприятели- основните причини за загуби в  стопанствата. В иновативното съвременно земеделие, включването на органични продукти възстановява почвения баланс, допринасяйки за по-добро развитие на растенията, от които получаваме оптимални добиви.

 

   ХУМУС АКТИВ е високо концентриран течен тор, със 100% органичен произход. Иновативен продукт, подходящ както за биологично, така и за конвенционално земеделие, с комплексно въздействие върху растенията и почвата.

    При растения, третирани с Хумус Актив, се наблюдава по-обилен цъфтеж, с изравнено плододаване през целия беритбен период. Вкусовите качества както и добрия търговски вид на продукцията са много по-добри, а получените плодове са по-добре структурирани- по-здрави и устойчиви по време на тяхното съхранение и транспортиране. При ароматните и лечебни растения се отчита по-високо съдържание на етерично масло.

ЕФЕКТ ВЪРХУ РАСТЕНИЯТА:

   В състава на „Хумус Актив“ са включени всички макро и микро хранителни елементи, хумусни киселини, глинести материали, силициев диоксид  и др. Макроелементите, като азот, фосфор и калий, основно се изразходват от растенията за развитието и формирането на корени, стъбла, листа, плодове, семена. Микроелементите имат решаваща роля за всички жизнени процеси в растителния организъм- фотосинтезата, дишането, азотния и въглеродния метаболизъм, активирането на различни ензимни системи, които отговарят за изграждането на защита на растенията срещу болести, неприятели, неблагоприятни условия и т.н. Хумусните киселини са вещества, които се приемат от растенията много бързо както през листата, така и през корените.

   „Хумус Актив“ значително ПОДОБРЯВА ВКУСА И КАЧЕСТВОТО на получената продукция, повишавайки съдържанието на витамини, захари, сухо вещество, протеини и т.н. 

 ЕФЕКТ В ПОЧВАТА:

   "Хумус Актив", наричан още „жив“ тор, съдържа голямо количество ПОЛЕЗНИ МИКРООРГАНИЗМИ, чиято жизнена дейност значително ПОДОБРЯВА ПОЧВЕНОТО рН, което е в пряка зависимост с подвижността и достъпността на хранителните елементите от почвата към растенията. Редовната употеба на „Хумус Актив“ ПОДОБРЯВА сорбционния капацитет на почвата, нейната СТРУКТУРА и баланс.  Хумусните киселини (основна част на хумуса, които при естествени условия се образуват в продължение на стотици години) имат свойството да ПОВИШАВАТ почвеното ПЛОДОРОДИЕ и хумусното съдържание- по този начин се подобряват също водообмена и аерацията на почвите. При продължителната употреба на „Хумус Актив“ почвата може да се причисли към по-висок клас на качество. Торът увеличава количеството на достъпни хранителни вещества в почвения разтвор, като ОСВОБОЖДАВА БЛОКИРАНИТЕ в почвата ЕЛЕМЕНТИ. СТИМУЛИРА РАСТЕЖА НА КОРЕНОВАТА СИСТЕМА, както при вкореняване на резници, разсаждане на разсад, така и при директна сеитба на семена. Увеличава ОБРАЗУВАНЕТО НА МИКОРИЗА в кореновата система.

   Прилагането на „Хумус Актив“ върху растителни остатъци ускорява тяхно разлагане и превръщане в органична материя, която ще бъде храна за следваща култура.

 

Страна произход: Полша

Дистрибутор: www.greenground.bg

 

Нагоре